ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู เลขที่ 124 หมู่ 6 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40150

หมายเลขโทรศัพท์ : 043-001348 ต่อ 1-4

หมายเลขโทรสาร : 043-001347

e-mail : tungchompu2560@hotmail.com