รายงานทางการเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาสที่ 2/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66

ปีงบประมาณ 2566

รายงานการเงินประจำเดือน มี.ค. 2566
งบการเงินประจำเดือน มี.ค.66

รายงานการเงินประจำเดือน ก.พ. 2566
งบการเงินประจำเดือน ก.พ.66

รายงานการเงินประจำเดือน ม.ค. 2566
งบการเงินประจำเดือน ม.ค. 66

รายงานการเงินประจำเดือน ธ.ค. 2565
งบการเงินประจำเดือน ธ.ค. 65

รายงานการเงินประจำเดือน พ.ย. 2565
งบการเงินประจำเดือน พ.ย. 65

รายงานการเงินประจำเดือน ต.ค. 2565
งบการเงินประจำเดือน ต.ค. 65


ปีงบประมาณ 2565

รายงานการเงินประจำเดือน ก.ย. 2565
งบการเงินประจำเดือน ก.ย. 65

รายงานการเงินประจำเดือน ส.ค. 2565
งบการเงินประจำเดือน ส.ค. 65

รายงานการเงินประจำเดือน ก.ค. 2565
งบการเงินประจำเดือน ก.ค. 65

รายงานการเงินประจำเดือน มิ.ย. 2565
งบการเงินประจำเดือน มิ.ย. 65

รายงานการเงินประจำเดือน พ.ค. 2565
งบการเงินประจำเดือน พ.ค. 65

รายงานการเงินประจำเดือน เม.ย. 2565
งบการเงินประจำเดือน เม.ย. 65

รายงานการเงินประจำเดือน มี.ค. 2565
งบการเงินประจำเดือน มี.ค. 65

รายงานการเงินประจำเดือน ก.พ. 2565
งบการเงินประจำเดือน ก.พ. 65

รายงานการเงินประจำเดือน ม.ค. 2565
งบการเงินประจำเดือน ม.ค. 65

รายงานการเงินประจำเดือน ธ.ค. 2564
งบการเงินประจำเดือน ธ.ค. 64

รายงานการเงินประจำเดือน พ.ย. 2564
งบการเงินประจำเดือน พ.ย. 64

รายงานการเงินประจำเดือน ต.ค. 2564
งบการเงินประจำเดือน ต.ค. 64