ข้อบัญญัติประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ อบต.ทุ่งชมพู เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศ ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว

ประกาศ ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ประกาศ ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประกาศ ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ