อบต.ทุ่งชมพู ร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งชมพู สภ.ภูเวียง ผู้นำชุมชน อสม. และโรงเรียน ต.ทุ่งชมพู บูรณาการร่วมกันจัดโครงการอบรมพิษยาเสพติด ป้องกันปัญหาอาชญากรรม และโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด(โครงการตามพระราชดำริฯ)

Read more

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต ๔ ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more