ประกาศ อบต.ทุ่งชมพู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประกาศ อบต.ทุ่งชมพู

Read more

พิธีทำบุญเปิดอาคารและเจิมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(หลังใหม่) พร้อมถวายภัตตาหารเพล โดยมี พระครูประสาทสาสนกิจ (หลวงปู่ประสาท มหานาโค) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้สำนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.ทุ่งชมพู และทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2565

Read more