ประกาศ อบต.ทุ่งชมพู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศ อบต.ทุ่งชมพู

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้า

Read more

ร่างประกาศ อบต.ทุ่งชมพู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ อบต.ทุ่งช

Read more

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต ๔ ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more