อบต.ทุ่งชมพู ร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งชมพู สภ.ภูเวียง ผู้นำชุมชน อสม. และโรงเรียน ต.ทุ่งชมพู บูรณาการร่วมกันจัดโครงการอบรมพิษยาเสพติด ป้องกันปัญหาอาชญากรรม และโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด(โครงการตามพระราชดำริฯ)

Read more