อบต.ทุ่งชมพู ร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งชมพู สภ.ภูเวียง ผู้นำชุมชน อสม. และโรงเรียน ต.ทุ่งชมพู บูรณาการร่วมกันจัดโครงการอบรมพิษยาเสพติด ป้องกันปัญหาอาชญากรรม และโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด(โครงการตามพระราชดำริฯ)

Read more

พิธีทำบุญเปิดอาคารและเจิมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(หลังใหม่) พร้อมถวายภัตตาหารเพล โดยมี พระครูประสาทสาสนกิจ (หลวงปู่ประสาท มหานาโค) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้สำนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.ทุ่งชมพู และทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2565

Read more