ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพูเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖