เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวตราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถขุดขนาดเล็ก (แบล๊คโฮม) จำนวน 1 คัน (รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more